Leflair đã gọi cho tôi nhiều lần, nhưng tôi không thể nghe máy, đơn hàng của tôi có bị hủy không?