Làm thế nào để kiểm tra liệu sản phẩm của tôi có được áp dụng trả hàng hay không?