Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ có được chấp nhận thanh toán không?