Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng khi nhận hàng không?